ÇEVRE POLİTİKAMIZ

image description
  • Çevre standartlarımızı yasal zorunlukların ötesinde oluşturur ve uygularız.

  • Çevresel riskleri belirler ve yönetiriz.

  • Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizin tümünde, önleyici yaklaşımı benimseriz.

  • Çevre amaç ve hedeflerimizi her yıl gözden geçirerek, çevre yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlarız.

  • Yerel, ulusal ve uluslararası kural ve yasalara uymak ve resmi kuruluşlarla iş birliği yaparız.

  • Çevre ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem vermekteyiz.